A jövő szolgálatában a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság és a tiszta környezet érdekében.

Legfőbb célunk, hogy környezetünket megóvjuk és tevékenységünket a természeti környezettel harmóniában végezzük.

A környezetgazdálkodás olyan széles körű terület, amely a környezeti problémák megoldására és a természeti erőforrások fenntartható használatára összpontosít. A környezetgazdálkodás átfogó megközelítését alkalmazza a környezetvédelemre és a gazdasági növekedésre vonatkozó kérdésekre.

 

A környezetgazdálkodás több területre kiterjedhet, beleértve a vízgazdálkodást, a levegőminőség-kezelést, a talajvédelmet, a hulladékkezelést, a klímaváltozással kapcsolatos intézkedéseket és a természeti erőforrások fenntartható kezelését. A környezetgazdálkodás célja az, hogy csökkentse az emberi tevékenységek környezeti hatásait, elősegítse a környezetvédelmi szabályozások és politikák kialakítását és végrehajtását, és hozzájáruljon a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

 

A környezetgazdálkodás tudatos végzéséhez szükséges az, hogy felismerjük a környezeti problémákat és megértsük azok okait, valamint hogy aktívan keressünk megoldásokat és változtassunk a saját viselkedésünkön és szokásainkon. 

 

Ismerje fel a saját környezeti lábnyomát. Tájékozódjon arról, hogy mennyire terheli a környezetét azzal, amit csinál, hogyan él, és milyen döntéseket hoz. Erre szolgálnak az online környezeti lábnyom számítások.

Változtasson a szokásain.Kezdjen el olyan változtatásokat bevezetni a mindennapi életében, amelyek csökkentik a környezeti lábnyomát. Például válasszon környezetbarát termékeket, mint bioélelmiszereket, vagy környezetbarát háztartási gépeket.

Óvja a természetet. Tartsa tiszteletben a természetet, óvja is azt. Ne szemeteljen, ne szennyezze a környezetét, például a levegőt, a vizet, a talajt. Ha lehet, védje  a természetet a helyi közösséggel és/vagy szervezettel.

 

Ossza meg tapasztalatait másokkal is azt, amit saját maga tett a környezetvédelemért. Beszéljen erről a családdal, barátokkal, munkatársakkal, vagy csatlakozzon környezetvédelmi szervezetekhez.

Támogassa a zöld kezdeményezéseket, például a környezetvédelmi projekteket, vagy a fenntartható fejlődést támogató társadalmi kezdeményezéseket.


Válasszon fenntartható mobilitást. Ha lehet, kerékpározzon, sétáljon, használjon tömegközlekedést, vagy ha teheti közlekedjen elektromos járművel.


Legyen energiahatékony: Cserélje le az energiapazarló izzókat LED-ekre, használjon energiatakarékos háztartási eszközöket, csökkentse a használatot, és használjon megújuló energiaforrásokat.

 

;

Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Szakmai együttműködések kialakítása és fenntartása partnereinkkel.

HATÉKONYSÁG

Magas színvonalú, hatékony hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása vállalati
ügyfeleinkkel.

FEJLŐDÉS

A folyamatos fejlődés mellett az elérhető legmagasabb szolgáltatási szinten üzemeltetni a hulladékgyűjtést lakossági partnereinknél.


A VERTIKAL

rendszeresen felülvizsgálja a saját környezeti előírásainak való megfelelését és minden területén törekszik a vállalat tudatos környezetvédelmi fejlesztésére.

Meggyőződésünk, hogy a környezeti irányelveinkben megfogalmazott célok teljesítésével társaságunk hozzájárul a tisztább környezetünk megteremtéséhez. Tevékenységünk és beruházásaink során a rendelkezésre álló leginkább környezetbarát technológiákat alkalmazzuk és törekszünk a technológiánk fejlesztésére.

Hulladék

Újra-hasznosítás

A környezettudatos gondolkodás és a fenntarthatóság a mindennnapi életünkben nagyon fontos. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy innovatív újrahasznosítási technológiák folyamatos nyomon követésével és azok alkalmazásával a leghatékonyabb mutatókkal rendelkezzünk. Számunkra elengedhetetlen az innovatív hulladék újrahasznosítási technológiák folyamatos nyomon követése és azok alkalmazása.

MEGÚJULÓ
ENERGIA

A VERTIKAL Group-nál folyamatosan bővítjük a megújuló energiaforrások felhasználási körét. Ennek eredményeként a műanyagipari termékekeink gyártásához felhasznált energia 100%-a megújuló energiaforrásokból származik. Ezen túlmenően, a megújuló energiafelhasználásunk kiterjesztése érdekében azon dolgozunk, hogy a telephelyeink üzemeltetésében is egyre nagyobb részt kapjon a zöld energia.

INERT

HulladékKEZELÉS

Cégünk tevékenységi körének része az inert bontási hulladékok kezelése, tárolása, újrahasznosítása. A létrejött inert hulladékokat folyamatos ellenőrzés mellett osztályozzuk, előkezeljük, majd minősítjük. Az anyag szállításánál a tevékenységet úgy végezzük, hogy a környezetünk ne szennyeződjön. Társaságunk kiterjedt partneri hálózatával jelentős országos lefedettséggel végzi e tevékenységét nagyprojektek és kisebb beruházások tekintetében egyaránt.

HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁS

Hulladékgazdálkodási tevékenységünk komplex, a környezetünk jövőjét meghatározó körforgásos szemléleten alapul. Ezt a szemléletet már a nyersanyaggazdálkodás és az újrahasznosítási tevékenységben is érvényre juttatjuk gyártási folyamataink alapvető elveként. A hulladékgazdálkodási üzletágunkon keresztül célunk, hogy a hulladék begyűjtése, kezelése, hasznosítása során óvjuk környezetünket, a nemzetközi előírásoknak megfelelve minimálisra csökkentsük az ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét. E célok szolgálatában jelentős hangsúlyt fektetünk az edukációra és a szemléletformálásra.

VERTIKAL GROUP Nyrt.

Tudatos céges környezetvédelmi politika.

 
A jó céges környezetvédelmi politika egy átfogó és tudatos megközelítés, amely célja a vállalat környezeti hatásainak minimalizálása. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen elemeket kell tartalmaznia egy hatékony céges környezetvédelmi politikának:

A céges környezetvédelmi politikának tartalmaznia kell a vállalat környezeti célkitűzéseit és azon elveket, amelyeket a vállalat követ a környezetvédelem terén.

Szereplők bevonása: A céges környezetvédelmi politikának tartalmazni kell, hogy hogyan vonják be a vállalat munkatársait, beszállítóit és partnereit a környezetvédelmi célkitűzések elérésébe.

Környezeti hatásvizsgálat: A vállalatnak értékelnie kell az összes tevékenységének környezeti hatásait, és meg kell határoznia azokat a területeket, ahol javítani lehet.

Fenntarthatóság: A céges környezetvédelmi politika részét kell képeznie a vállalat fenntarthatósági stratégiájának is. Ez a stratégia lehetővé teszi a vállalat számára, hogy hosszú távon fenntartható módon működjön, miközben minimalizálja környezeti hatásait.

Megfelelőség és szabályozás: A vállalatnak be kell tartania az összes környezetvédelmi szabályozást, amelyek vonatkoznak a tevékenységére, és biztosítania kell, hogy minden munkatársa tisztában legyen ezekkel a szabályokkal.

Kommunikáció és információ: A céges környezetvédelmi politika része a kommunikációs terv is. A vállalatnak informálnia kell munkatársait, beszállítóit és partnereit a környezeti hatásokról, a fenntarthatóságról és a vállalat környezetvédelmi politikájáról.

Teljesítmény mérés és javítás: A vállalatnak rendszeresen ellenőriznie kell a környezetvédelmi teljesítményét, és javító intézkedéseket kell hoznia a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

A jó céges környezetvédelmi politika a vállalat és a környezet számára is előnyös lehet,


Lépjen velünk kapcsolatba, szívesen segítünk