Megtartotta éves rendes közgyűlését a VERTIKAL Group Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Xtend platformján jegyzett VERTIKAL Group Nyrt. megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a részvényesek elfogadták a társaság 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit: a társaság értékesítés utáni nettó árbevétele közel 70 százalékkal növekedett, és több mint 12,5 milliárd forintot tett ki, az adózott eredmény pedig meghaladta a 765 millió forintot. A közgyűlésen elfogadták az Igazgatóság azon javaslatát, miszerint a tervezett növekedés céljából a 2023-as év után ne kerüljön sor osztalékfizetésre, helyette az adózott eredmény egésze kerüljön eredménytartalékba. Emellett a közgyűlés a sajátrészvény-vásárlásra vonatkozó felhatalmazást is megszavazta.

 

A VERTIKAL Group Nyrt. április 23-án tartotta meg éves rendes közgyűlését, amelynek keretében a részvényesek jóváhagyták a társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját: a társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti, auditált beszámolója alapján az értékesítés utáni nettó árbevétel közel 70 százalékkal növekedett – a 2022. évi 7 449 721 ezer forint után ezúttal elérte a 12 536 217 ezer forintot.

 

A közgyűlés az osztalékfizetés kérdéséről is határozott. Az adózott eredmény 765 273 ezer forintot tett ki, amelyet a VERTIKAL, a növekedési célokkal összhangban, teljes egészében az eredménytartalékba helyez.

 

A részvényesek az Igazgatóság saját részvények megszerzésére vonatkozó javaslata esetében is jóváhagyólag döntöttek, amelynek eredményeként az Igazgatóság 18 hónapos időtartamra nyert felhatalmazást a saját részvények megszerzésére. Ennek célja a társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a végrehajtandó́ tranzakciók részvényszükségleteinek biztosítása, akvizíció́ ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

 

A VERTIKAL Group Nyrt. közgyűlése egyúttal a 2023. évi Felelős Társaságirányítási és Javadalmazási jelentést, az Igazgatóság tagjainak tavalyi évben végzett munkájának értékelését, valamint a módosított javadalmazási politikát is elfogadta.