Innovatív rekultivációs termékek és technológiák fejlesztése

A projekt során olyan innovatív rekultivációs termékek és technológiák jönnek létre, amelyek lehetővé teszik, hogy az elkövetkező években szükséges rekultivációkhoz ne a máshol erőforrást jelentő anyagok bevonására legyen szükség, hanem az egyébként hulladékot jelentő, jelenleg lerakóba kerülő, vagy egyéb nem hasznosítható hulladékok, melléktermékek beépítésével a rekultivációkhoz megfelelő takaróanyag és fedőréteg kialakítása biztosítható legyen. A létrejövő termékekkel kapcsolatban megbízható információkat fogunk szerezni a projektben, ami biztosítja a fenntarthatóságot környezeti és gazdasági szempontból is. A projekt során létrejövő műszaki megoldások, know-how-k alkalmazásával az üzemeltetők képesek lesznek a hulladékokból a rekultivációhoz szükséges termék előállítására és beépítésére.


A projekt során 5 terméket és a termékekhez kapcsolódó optimális alkalmazási technológiáit hozzuk létre.

A projektben létrejövő termékek és technológiák új műszaki és tudományos ismeretek segítségével jönnek létre. Az eredménytermékek innovatív jellege abban rejlik, hogy jelenleg nem hasznosítható anyagok, hulladékok, melléktermékek felhasználásán alapul a projekt keretében megvalósítani tervezett termék- és technológiafejlesztés. A „B” frakció biológiai, kémiai és egyéb fizikai tulajdonságainak megismerése fontos szempont a projekt során. Ezen paraméterek döntő hányada nem ismert. Az értékelés alapján eldönthető, hogy a szóban forgó, jelenleg nem hasznosított, égetésre vagy lerakásra kerülő frakció felhasználása rekultivációs rétegek kialakításában milyen szerephez juthat. Jelenleg az RDF gyártás mellett nagy mennyiségben keletkezik (NHKV adatok alapján 2020-ra 600.000 tonna), ennek jelentős részét fel lehetne használni rekultivációs célokra.


A projekt megvalósítási helye 7200 Dombóvár, Kórház u. 7. szám alatt található.


A felújítandó csarnok mérete 1330 m2, a bővítménynek pedig 670 m2. Az ipari ingatlan közművesített, jelenleg műanyagipari termékek és műanyagipari alapanyagok gyártása folyik a helyszínen. A helyszín alapvetően alkalmas a projekt megvalósítására, ám szükséges a két meglévő csarnok felújítása és összekötése a projekt keretében. A csarnok nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges teljes technikai felszereltséggel, így eszközbeszerzésre is sor kerül a projekt keretében. A kifejlesztett termékeket kipróbálására együttműködő partnerekkel rendelkezik a vállalat.

A csarnok megvalósítása megtörtént 2020. december végén.


A projektünk keretében a maradék hulladék mechanikai-biológiai (MBH) kezelése során előállított 0-40 mm-es frakció – rendeletben megadott paraméterek – vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy az felhasználható a B1b típusú hulladéklerakók rekultivációja során az egyes rétegekben, ezáltal jelentős mennyiségű értékes talaj felhasználását lehet helyettesíteni, ami egy átlagos hulladéklerakó esetében 25-40000 t. A maradék hulladék MBH kezelése során előállított 0-25 mm-es frakció - rendeletben megadott paraméterek – vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy az termékként (komposzt) nem használható fel. Alkalmazható viszont a hulladéklerakó rekultivációja során a vegetációs réteg szervesanyag és tápanyagtartalmának növelésére.


A támogatás mértéke: 45 %

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.02.21.